คู่มือประชาชน

..คู่มือประชาชน..

2.จดจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์

3.จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์

4.จดเลิกทะเบียนพาณิชย์

5.ขอลงทะเบียนรับเบื้ยผู้สูงอายุ

6.ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ

7.ขอรับเงินผุ้ป่วยเอดส์

13.ขออนุญาตติดตั้งป้าย

15.ต่อใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน

16.โอนใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน

17.ขออนุญาตก่อสร้าง

18.ขออนุญาตขุดดิน

19.สมัครเข้าเรียนศพด

20.ขอข้อมูลข่าวสาร

21.แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*