ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการ

ประกาศ(ขายทอดตลาด) เอกสารแนบท้าย(ขายทอดตลาด) ใบเสนอราคา(ขายทอดตลาด)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*