อบรมการพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เปิดเว็บไซต์สำหรับบริการข่าวสารพี่น้องประชาชน โดยใช้ชื่อเว็บ http://www.banproaw.go.th  โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 ซึ่งเพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการ อบรมการพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558  เวลา 09.30-14.30 น. 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว โดย ทีมงานร้านนายแบงค์ มีเดีย  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*