ชื่อเรื่อง : ร่างประกาศและร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

ชื่อไฟล์ : NApqtUjWed101554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mDDh3g9Wed101601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : cUzNkpbWed101613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้