องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
บริการข้อมูล
help_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 182
เดือนนี้5,553
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)44,543
ทั้งหมด 220,800

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรร ฯ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว (การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล และข้าราชการประภทอื่น)ฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อินโฟกราฟิกเตือนประชาชน ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อหลอกลงทุน และตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
find_in_page ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 66 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศมาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.บ้านพร้าว
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
    folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการไม่รับของขวัญ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 66 [13 พฤศจิกายน 2566]
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ประจำเดือน เมษายน 66 [21 เมษายน 2566]
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66 [13 กุมภาพันธ์ 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว