องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


บริการข้อมูล
help_outline สอบถามข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 156
สัปดาห์นี้2,133
เดือนนี้12,080
ปีนี้144,960
ทั้งหมด275,424

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว รับโอน (ย้าย) พนง.ส่วนตำบลฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview14
photo ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนร่วม พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ((ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 จ่ายช้า มีค่าปรับ และเงินเพิ่ม)) grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview16
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานจ้าง อบต.บ้านพร้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านพร้าว grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.บ้านพร้าว
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
นายจรัส ศรีรัตนกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
โทร : 0898632070
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
    folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการไม่รับของขวัญ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 65 [16 มีนาคม 2565]
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข (กุมภาพันธ์ 65) [22 กุมภาพันธ์ 2565]
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข (กุมภาพันธ์ 65) [15 กุมภาพันธ์ 2565]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
20/05/2565
23/05/2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก"
สน.บถ.
23/05/2565
23/05/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565
[รายชื่อ]
สน.บถ.
23/05/2565
23/05/2565
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
สน.บถ.
23/05/2565
23/05/2565
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
กค.
20/05/2565
20/05/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
20/05/2565
20/05/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ