องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file รวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ การประชุม ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว