messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดบ่อพักน้ำ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ มิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน กจ ๒๖๒๒ หนองบัวลำภู (เช็คระยะ ๕๐,๐๐๐ กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.) จำนวน ๓ ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ HP Ink Tank ๓๑๕ หมึก HP GT๕๓ สีดำ) จำนวน ๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (จำนวน ๒๖ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับอายุ ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (จำนวน ๓๕ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กิจกรรมจักรยานขาไถ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (กิจกรรมจักรยานขาไถ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๗ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๗๒๗ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๖๖๘ หนองบัวลำภู หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๕๐๐ ถุง และน้ำยาง CRS - ๒ ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๕ แกลลอน) เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านป่าคาหมู่ที่ ๔ - บ้านบกหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์การแพทย์) จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๗๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองสวมเร็ว 2.5 นิ้ว 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน) จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ รถแบ็คโฮรื้อรางระบายน้ำ ในหมู่บ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ๑๐๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ รถแบ็คโฮรื้อรางระบายน้ำในหมู่บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Toner-Re Brother TN-๑๐๐๐ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า single dose) ขนาดบรรจุ ๑ ml พร้อมอุปกรณ์การฉีด บัตรประจำตัวสัตว์,ป้ายห้อยคอ,เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา จำนวน ๒,๑๕๙ ชุด ตามจำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจและขึ้นทะเบียนไว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๐ วัน สำหรับนักเรียน ๖๘๒ คน นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๓๘,๘๗๔ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๕๗ วัน และนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๔๒,๙๖๖ ถุง ราคาถุงละ ๖.๘๙.บาท จำนวน ๖๓ วัน รวมเป็นเงิน ๖๑๒,๐๘๑.๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ HP ๒๘๕A) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้แบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๕๙.๖๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าวกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านบก หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (นภ.ถ.๕๓๐๐๑) ช่วงบ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านบก หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๐๐ ตารางเมตร (กม.ที่ ๑+๘๖๕ ถึง กม.ที่ ๑+๙๘๐ (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ เพื่อบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๔๗๘๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๑ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 7 ถึง บ้านหนองแก (ตำบลหนองแก) สุดเขตตำบลบ้านพร้าว องค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องอากาศ(ห้องประชุมสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ (จำนวน ๓๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ (จำนวน ๓๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซม ตรวจเช็ค ล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ (จำนวน ๓๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๒ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ ระยะทางยาวรวมบ่อพัก ๑๘๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนเรียงหมู่ที่ ๖ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล.ปากริ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๗ ท่อน (ตามแบบ อบต.บ้านพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed เช่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับกล้องวงจรปิด จำนวน ๓๐ ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
1 - 50 (ทั้งหมด 560 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว