องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือประชาชนในการขอการจด ทะเบียนพาณิชย์,เปลี่ยนแปลง,การยกเลิก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72 |
description คู่มือประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file ขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file สมัครเข้าเรียนศพด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file ขออนุญาตขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file ขออนุญาตก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file โอนใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file ต่อใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file ขออนุญาตติดตั้งป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file ขอรับเงินผุ้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ขอลงทะเบียนรับเบื้ยผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file จดเลิกทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file จดจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1