ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

ชื่อไฟล์ : lvN0EE0Wed41317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8YrR4naWed41321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8GQX9s0Wed41325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้