ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

ชื่อไฟล์ : 86PoDfyTue103129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้