ชื่อเรื่อง : ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete ถนนสายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู (นภ.ถ. ๕๓๐๐๕) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๔๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๘๐ ตารางเมตร

ชื่อไฟล์ : HUp2LtPThu101723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้